logo

online.fsm.am
Կապ մեզ հետ

Մենք աշխատում ենք ամեն օր ժամը 09:00 - 18:00, բացի հանգստյան և տոն օրերից: Այցելությունների համար նախապես պայմանավորվելը պարտադիր չէ, իսկ կոնկրետ պահանջը քննող մասնագետների հետ հանդիպելու համար կարող եք նախապես պայմանավորվել` ուղղակիորեն զանգահարելով նրանց:

Ընդմիջման ժամն է` 13:00 - 14:00: 
Պահանջներն ընդունող խումբն աշխատում է նաև ընդմիջման ժամերին՝ 13:00-14:00: 
Մեզ կարող եք գրել օրվա ցանկացած ժամի և մենք կարձագանքենք հնարավորինս սեղմ ժամկետներում:

 

Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երեւան, Մ. Խորենացի փողոց 15
«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
Հեռախոս` (+374 60) 70-11-11
Ֆաքս` (+374 10) 58-24-21

Էլ. փոստ` info@fsm.am