logo

online.fsm.am
Ամփոփած սովորույթներ

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի (հոդված 14, 3-րդ կետ)` Հաշտարարը որոշում կայացնելիս հաշվի է առնում ոչ միայն ՀՀ օրենսդրության պահանջները, այլև գործարար վարքագծի և էթիկայի կանոնները, գործարար շրջանառության սովորույթները: Ստորև ներկայացնում ենք Հաշտարարի կողմից ամփոփված գործարար շրջանառության սովորույթները:

 

Բանկերի գործարար շրջանառության սովորույթը` կապված SWIFT համակարգի միջոցով ԱՄՆ դոլարով դրամական միջոցների փոխանցման ժամանակ գործող կարգի հետ

Բանկերի գործարար շրջանառության սովորույթը՝ «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենքի կիրառության վերաբերյալ

Բանկերի գործարար շրջանառության սովորույթը` կապված ավանդային պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հետ

 

Բանկերի գործարար շրջանառության սովորույթ

 

Բանկերի գործարար շրջանառության սովորույթը` կապված հօգուտ երրորդ անձի ավանդի պայմանագրի ձևի հետ

 

Ապահովագրական ընկերությունների գործարար շրջանառության սովորույթը` կապված ապահովագրական պայմանագրի «լիազորված վարորդներ» ցուցակի հետ

 

Բանկերի գործարար շրջանառության սովորույթը` կապված զեղծարար գործարքի բողոքարկման հետ

 

Բանկերի գործարար շրջանառության սովորույթը` կապված հաջորդող գրավի հետ

 

Գրավատների գործարար շրջանառության սովորույթ

 

Ապահովագրական ընկերությունների գործարար շրջանառության սովորույթ

 

Գործարար շրջանառության սովորույթ` կապված վարկային գծի հետ

 

Բանկերի գործարար շրջանառության սովորույթ կապված ավանդների դիմաց վճարվող տոկոսների դիմաց վճարվող եկամտահարկի հետ

 

Բանկերի գործարար շրջանառության սովորույթ կապված հաշվի փակման ժամկետների հետ` հաճախորդի կողմից այդ կապակցությամբ դիմում ներկայացնելուց հետո