logo

online.fsm.am
Հաճախորդների պատմություններ

Այս բաժնում առաջարկում ենք ծանոթանալ մեր հաճախորդների պատմություններին: Նշենք, որ Հաշտարարի կողմից քննված գործերի թվում հօգուտ հաճախորդների լուծված գործերը գերակշիռ մեծամասնություն են կազմում (2015 թվականին` 77.79%): Հաճախորդի պատմությունները ներկայացված են առանց բարդ իրավաբանական հիմնավորումների, պարզ և մատչելի ձևաչափով` նպատակ ունենալով ընթերցողին տալ համապարփակ պատկերացում ներկայացված խնդիրների և Հաշտարարի օգնությամբ դրանց լուծման մասին: Հուսով ենք, որ հաճախորդների պատմությունները կօգնեն Ձեզ դառնալ առավել իրազեկված և պաշտպանված ֆինանսական շուկայում:


Ավանդ դրված գումարի հետ ստացում

Ավանդ դրված գումարի փոխարկում


Ապահովագրական պատահարի մասին ուշ տեղեկացում

Ավտոմեքենայի ապահովագրության շրջանակներում դեպքի վայրը լքելու և պատահարի մասին անհապաղ չտեղեկացնելու մասին

Ուղևորության ապահովագրության շրջանակներում կատարված ծախսերի փոխհատուցման մերժում

Առողջության ապահովագրության շրջանակներում կատարված ծախսերի փոխհատուցման մերժում

Առողջության ապահովագրության շրջանակներում կատարված ծախսերի փոխհատուցման մերժում

Քարտային հաշվով կատարված զեղծարար գործարքներ և դրանց հետևանքով վարկային պարտավորությունների դասակարգում

Գրավադրված գույքի ապահովագրության շրջանակներում ապահովագրական ընկերության ընտրության հետ կապված վեճ

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում հատուցման մերժում

Կրիտիկական հիվանդությունների ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում հատուցման մերժում

Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության շրջանակներում վնասի հատուցման մերժում

Արտարժութային հաշվով վճարային քարտի օգտագործում

Օվերդարֆտի մարումից հետո գոյացած հավելյալ պարտքի մասին

Տրանսպորտային միջոցի ամբողջական վնասի դեպքում հատուցման համամասնական հաշվարկի հետ անհամաձայնություն

ԱՊՊԱ-ի շրջանակներում հատուցում ստանալու համար սահմանված եռամսյա ժամկետի խախտման հետևանքով վնասի չփոխհատուցում

Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության շրջանակներում հատուցման մերժում

Ապահովագրական հատուցման մերժում` ապահովագրավճարի` սահմանված ժամկետում չվճարելու հիմնավորմամբ


Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության շրջանակներում հատուցման դիմումի մերժում

Վարկային գծի վերաբերյալ

Սպառողական կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված ապրանքի չմատակարարման մասին


Տրոլեյբուսի հոսանքալարի պոկվելու հետևանքով Հաճախորդի մեքենայի վնասման մասին 

Կասկո պայմանագրի շրջանակներում ապահովագրական հատուցման մերժման մասին 

Կասկո պայմանագրի շրջանակներում հատուցման մերժում՝ ոչ ձմեռային անվադողերով երթևեկելու հիմնավորմամբ