logo

online.fsm.am
Հաշվետվություններ

Այս բաժնում առաջարկում ենք ծանոթանալ Հաշտարարի կողմից պարբերաբար հրապարակվող ամսական և տարեկան հաշվետվություններին:

 

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի» մասին ՀՀ օրենքի Հաշտարարը պետք է հրապարակի ամսական և տարեկան հաշվետվություններ: Այսպես, մինչ տվյալ ամսվա 15-րդ օրը Ֆինանսական համակարգի հաշտարարն ամփոփում է նախորդ ամսվա ընթացքում իր կողմից կատարված աշխատանքը և հրապարակում է այն: Իսկ տարին առնվազն մեկ անգամ Հաշտարարը, համաձայն օրենքի, պարտավոր է հրապարակել հաշվետվություն, որը պետք է ներառի`

 

Ի դեպ, Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը, պահպանելով բանկային և ապահովագրական գաղտնիքը, չի հրապարակում առանձին գործերով կողմերի անունները (անվանումները):

 

 

«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2021 թվականի գործունեության մասին հաշվետվությունը կարող եք տեսնել այստեղ։