logo

online.fsm.am
Այլ կազմակերպություն

Ստորև ներկայացված են այն պահանջները, որոնք ուղղված են այլ ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ:

2017թ պահանջ՝ ուղղված Վարկային կազմակերպության դեմ՝ կապված վարկի սպասարկման վճարների չափի անհամաձայնության հետ

Հաճախորդի և Վարկային կազմակերպության (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) միջև կնքվել է վարկային պայմանագիր, որի համաձայն՝ վարկի գումարը կազմել է 1,500,000 ՀՀ դրամ՝ տարեկան 24% տոկոսադրույքով, տարեկան փաստացի 66.9665% տոկոսադրույքով: Վաղաժամկետ վարկային մարումները Հաճախորդը կատարել է և պահանջ-դիմումը ներկայացնելու պահին մարել է գրեթե 1,140,000 ՀՀ դրամ վարկի մայր գումար, ինչպես նաև համապատասխան տոկոսագումարները: Խնդիր է առաջանում կապված ամսական սպասարկման վճարների հետ: Պայմանագրի 1.8 կետի համաձայն՝ Հաճախորդը Կազմակերպությանը վճարում է ամսական վճար վարկի գումարի 1.1%-ի չափով, որը կազմում է ամսական 16,500 ՀՀ դրամ: Ըստ Հաճախորդի՝ նա վճարման ժամանակացույցով նախատեսված վճարումները վաղաժամկետ է կատարել, և իր վարկի գումարը նվազել է, սակայն այս ողջ ընթացքում Կազմակերպության կողմից դա հաշվի չի առնվել և անկախ վարկի գումարի մնացորդից՝ ամսական շարունակվում են գանձվել նույն՝ 16,500 ՀՀ դրամի չափով սպասարկման վճարները: Հաճախորդը բողոք-պահանջ է ներկայացրել Կազմակերպություն, սակայն չի ստացել պատասխան: Հաշտարարին ուղղված իր պահանջ-դիմումում Հաճախորդը պահանջում է Կազմակերպությունից վերադարձնել ամսական սպասարկման վճարներից անհիմն հաշվարկված 67,500 ՀՀ դրամ գումարը, ինչպես նաև տրամադրել «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 300,000 ՀՀ դրամ տուժանքի գումարը: Հաշվի առնելով գործի մանրամասները, ինչպես նաև պահպանելով «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված ընթացակարգային կանոնների պահանջները, հիմք ընդունելով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի դրույթները, դատարանի կողմից կայացրած վճիռը, ինչպես նաև առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին կետով՝ Հաշտարարը որոշում է կայացրել  Հաճախորդի պահանջը բավարարել մասնակի: Կարդալ ավելին...