logo

online.fsm.am
Ապահովագրական ընկերություն

Ստորև ներկայացված են այն պահանջները, որոնք ուղղված են ապահովագրական ընկերությունների դեմ:

2019թ․-ի պահանջ ՀՀ-ում գործող Ապահովագրական ընկերության դեմ՝ կապված հուղարկավորության ծախսերի հատուցում չտրամադրելու հետ

Համաձայն ներկայացված պահանջի՝  2018 թ.-ին տեղի է ունեցել ՃՏՊ, որի արդյունքում մահացել է Հաճախորդի երեխան: Հարուցվել է քրեական վարույթ, որը կարճվել է և քրեական հետապնդումը դադարեցվել է գործուն զղջալու հիմքով: Հաճախորդը հայտնել է, որ ԱՊՊԱ-ի շրջանակներում հուղարկավորության ծախսերի փոխհատուցման ակնկալիքով դիմել է Ընկերություն, սակայն հատուցում չի տրամադրվել՝ հիմք ընդունելով  ԱՊՊԱ RL 1-001 կանոնների 100 կետի 1 ենթակետը: Հաճախորդը նշել է, որ Ընկերության դիրքորոշման հետ համաձայն չէ, քանի որ որևէ մեկից հատուցում չի ստացել: Բացի այդ, գործի շրջանակներում որևէ հատուցում իրեն չի տրամադրվել: Հաճախորդը ներկայացրել է բողոք-պահանջ: Պատասխան չի ստացել:

Հաշտարարին ուղղված պահանջ-դիմումով Հաճախորդը պահանջել է, որ Ընկերությունը տրամադրի ապահովագրական հատուցում 1,000,000 ՀՀ դրամի չափով: Կարդալ ավելին․․․

2019թ․-ի պահանջ ՀՀ-ում գործող Ապահովագրական ընկերության դեմ՝ կապված Կամավոր բժշկական ապահովագրության շրջանակներում հատուցում չտրամադրելու հետ

Հաճախորդը 2018թ․ սեպտեմբերին մայթով քայլելիս ընկել է և վնասել ձախ ծնկահոդը։ Հաճախորդը հայտնել է, որ պատահարի մասին անմիջապես տեղեկացրել է  Ընկերությանը, ուղղորդվել է ԲԿ 1, որտեղ իրեն հայտնել են, որ լուրջ վնասվածք չկա և լրացուցիչ հետազոտություններ անցկացնելու  անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Սակայն հետագա օրերին վիճակի բարելավում չի եղել, և Հաճախորդը ստիպված է եղել դիմել ԲԿ 2, որտեղից էլ ուղղորդվել է ծնկահոդի նախ ռենտգեն, ապա ՄՌՏ հետազոտությունների։ Պարզվել է, որ վնասվածքը լուրջ է, բժշկական կենտրոնից առաջարկել են վիրահատությանն այլընտրանքային լուծում՝ PRP սրսկումների և ֆիզիոթերապիայի միջոցով։  Մոտ 6-7 ամիս Հաճախորդը փորձել է բուժվել նշված միջոցներով, սակայն որևէ դրական արդյունք չի արձանագրվել՝ ցավերը չեն դադարել, տեղաշարժվել է մեծ դժվարությամբ։ Հաճախորդը հայտնել է, որ ստիպված է եղել խորհրդակցել վիրաբույժների հետ, որոնք հաստատել են, որ  վիրաբուժական միջամտությունն այլընտրանք չունի։ Հաճախորդը նշել է, որ Ընկերության հետ խորհրդակցել է վիրահատությունը ԲԿ 2-ում իրականացնելու համար։ Հաճախորդը նշել է, որ իրեն բանավոր տեղյակ են պահել, որ կարող է հատուցվել 900,000 ՀՀ դրամ։ Վիրահատության համար վճարել է 1,160,000 ՀՀ դրամ։ Հաճախորդը դիմել է Ընկերություն հատուցում ստանալու խնդրանքով, սակայն այն մերժվել է այն հիմքով, որ ապահովագրական պայմանագիրը դադարել է։ Ընկերությունը ներկայացրած բողոք-պահանջը մերժել է։  

Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով Հաճախորդը պահանջել է, որ Ընկերությունը հատուցի ապահովագրական դեպքը տեղի ունենալու արդյունքում կրած վնասը՝ 1,160,000 ՀՀ դրամի չափով։ Կարդալ ավելին․․․

2019թ․-ի պահանջ ՀՀ-ում գործող Ապահովագրական ընկերության դեմ՝ կապված ավտոմեքենային պատճառված վնասի հատուցում չտրամադրելու հետ

Հաճախորդի և Ապահովագրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) միջև կնքվել է ավտոտրանսպորտային միջոցի ապահովագրության վկայագիր, ըստ որի ապահովագրության օբյեկտ է հանդիսացել BMW մակնիշի ավտոտրանսպորտային միջոցը: Տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի արդյունքում նշված ավտոմեքենային պատճառվել է գույքային վնաս: Հաճախորդը հայտային դիմում է ներկայացրել Ընկերություն՝ կից ներկայացնելով վկայագրի պայմաններով նախատեսված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, սակայն մինչ դիմում-պահանջ ներկայացնելու օրը չի ստացել Ընկերության որոշումը՝ ապահովագրական հատուցման տրամադրման կամ մերժման մասին:

Հաճախորդը նշել է, որ Ընկերությունն անհարկի ձգձգում է հատուցման գործընթացը՝ պահանջելով ՃՏՊ գործով վարչական վարույթ իրականացնելու վերաբերյալ իրավասու մարմնի կողմից կազմված փաստաթղթերը, այն է՝ վարչական վարույթի շրջանակներում կազմված վարչական ակտ: Հաճախորդը նշել է նաև, որ Ընկերության կողմից պահանջված փաստաթուղթը պարտադիր ներկայացման փաստաթուղթ չէ և Ընկերությունը վաղուց պետք է իրեն ծանուցեր իր որոշումը՝ ապահովագրական հատուցում տրամադրելու կամ մերժելու մասին:

Հաճախորդը Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով պահանջել է, որ Ընկերությունը վճարի ապահովագրական հատուցում տվյալ պատահարի արդյունքում ավտոմեքենային պատճառված իրական և ամբողջական վնասի՝ 7,300,000 ՀՀ դրամի չափով։ Կարդալ ավելին․․․

2019թ․-ի պահանջ ՀՀ-ում գործող Ապահովագրական ընկերության դեմ՝ կապված ապահովագրական հատուցումը մերժելու հետ

2018թ․-ին տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի արդյունքում վնաս է պատճառվել սեփականության իրավունքով Հաճախորդին պատկանող տրանսպորտային միջոցին: Մեքենան ունեցել է ԿԱՍԿՈ պայմանագիր: Հաճախորդը հատուցման դիմում է ներկայացրել Ընկերություն, և վերջինիս կողմից իրականացված ապրանքագիտական փորձաքննության արդյունքում կազմվել է գնահատման հաշվետվություն, որի համաձայն մեքենային պատճառված վնասը կազմում է 9,000,000 ՀՀ դրամ: Հատուցումը մերժվել է, քանի որ Ընկերությունը գտնում է, որ ներկայացված տեղեկությունները դիտվել են անարժանահավատ: Հաճախորդը, սակայն, նշել է, որ վթարի առաջացման պայմանները և նրա կողմից ներկայացված տեղեկությունները հստակ են ու արժանահավատ, հետևաբար մերժման հիմք գոյություն չունի:

Ելնելով վերոգրյալից՝ Հաճախորդը Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով պահանջել է Ընկերությունից վերանայել իր դիրքորոշումը և տրամադրել հատուցում պատճառված վնասի չափով՝ 9,000,000 ՀՀ դրամ: Կարդալ ավելին․․․

2019թ․-ի պահանջ ՀՀ-ում գործող Ապահովագրական ընկերության դեմ՝ անձնական վնասի հատուցումը չվճարելու հետ կապված

2018թ-ին տեղի է ունեցել ՃՏՊ, որի արդյունքում վնաս է պատճառվել Հաճախորդին պատկանող Mercedes-benz մակնիշի տրանսպորտային միջոցին: Սույն պատահարի շրջանակներում Հաճախորդը ճանաչվել է տուժող։

Հանդիսանալով պատահարի տուժող կողմ՝ Հաճախորդը հայտային դիմում է ներկայացրել Ապահովագրական ընկերություն (այսուհետ՝ Ընկերություն) կրած անձնական վնասների համար հատուցում ստանալու համար: Հաճախորդը նշել է նաև, որ Ընկերությանը ներկայացվել են նաև բոլոր անհրաժեշտ և բժշկական կենտրոններում կատարված բժշկական ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը։

Հաճախորդը Ընկերությունից ստացել է որոշում ապահովագրական հատուցման մերժման վերաբերյալ, որով Ընկերությունը հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ դատարանում ամբաստանյալի նկատմամբ Հաճախորդը որևէ նյութական և գույքային պահանջ չունի, մերժել է 1,500,000 ՀՀ դրամի չափով հատուցման տրամադրումը։ Սակայն, Հաճախորդը նշել է, որ դա իրականում արվել է, որպեսզի տվյալ անձի նկատմամբ քրեական գործ չհարուցվի, իսկ ինչ վերաբերում է իրեն պատճառված անձնական վնասին, ապա Հաճախորդը որևէ հատուցում չի ստացել, ուստի այն ենթակա է հատուցման։ Կարդալ ավելին․․․

Հաճախորդը բողոք-պահանջ է ներկայացրել Ընկերությանը, սակայն ստացել է մերժում։ Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով Հաճախորդը պահանջել է, որ Ընկերությունը վերանայի իր դիրքորոշումը և հատուցի պատճառված անձնական վնասը, այն է՝ 1,500,000 ՀՀ դրամը։