logo

online.fsm.am
Բանկ

Ստորև ներկայացված են այն պահանջները, որոնք ուղղված են բանկերի դեմ:

2019թ․-ի պահանջ՝ ՀՀ-ում գործող բանկի դեմ՝ կապված «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների հետ

Բանկի և Հաճախորդի միջև կնքվել է Վարկային պայմանագիր, որի շրջանակներում Հաճախորդին տրամադրվել է 350,000 ՀՀ դրամ վարկ 24 տոկոս տոկոսադրույքով: Հաճախորդը, վկայակոչելով «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերը, նշել է, որ չի հրաժարվել «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված տեղեկատվությունը փոստային կապի միջոցով ստանալու իր իրավունքից, ինչից հետևում է, որ կրեդիտավորողը պարտավոր է նշված տեղեկությունները տրամադրել հենց այդ եղանակով։ Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով Հաճախորդը Բանկից պահանջել է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված իր իրավունքի խախտման համար տրամադրել 300,000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: Կարդալ ավելին․․․

2019թ․-ի պահանջ ՀՀ-ում գործող Բանկի դեմ՝ կապված «Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանելու, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 275-Ն որոշման դրույթների հետ

Հաճախորդը Բանկի հետ կնքել է սպառողական վարկի պայմանագիրը, որով Հաճախորդին տրամադրվել է 1,500,000 ՀՀ դրամ գումար։

2019 թ.–ին ծնվել է Հաճախորդի երրորդ երեխան, ում համար պետությունից Հաճախորդը ստացել է 500,000 ՀՀ դրամ, իսկ մյուս 500,000 ՀՀ դրամը պետք է ստանար ամեն ամիս։

2019թ–ի հունիս ամսից Հաճախորդը վարկի վճարումները չի կատարել։ Հոկտեմբեր ամսին Հաճախորդը երեխայի համար փոխանցվող 50,000 ՀՀ դրամը չի կարողացել ստանալ։ Հաճախորդի տեղեկացմամբ Բանկը պատճառաբանել է, թե քանի որ վարկի մարումներ չեն արվում, դրա պատճառով հոկտեմբեր ամսին Բանկի կողմից, որպես վարկի մարում, բռնագանձվել է 50,000 ՀՀ դրամը։ Աշխատակիցը նաև նշել է, որ 50,000 ՀՀ դրամը հոկտեմբերի 1–ի դրությամբ Հաճախորդի կողմից կանխիկացնելու պարագայում չէր բռնագանձվի Բանկի կողմից, սակայն, քանի որ Հաճախորդը Բանկ մոտեցել է հոկտեմբերի 3–ին, Բանկը բռնագանձել է 50,000 ՀՀ դրամը և ուղղել վարկային պարտավորության կատարմանը։

Հաճախորդը Բանկի դիրքորոշման հետ համամիտ չէ, քանի որ կարծում է, որ Բանկն իրավունք չուներ երրորդ երեխայի համար փոխանցվող գումարն ուղղեր պարտավորությունների կատարմանը, քանի որ Կառավարության որոշման համաձայն այդ գումարը կարելի է ծախսել միայն սահմանափակ նպատակներով, ինչպես նաև իր պայմանագրում այդպիսի կետ չի եղել, և պայմանագիրս էլ կնքվել է երեխայի ծնվելուց առաջ։

Հաշտարարին ներկայացված դիմումով Հաճախորդը պահանջել է, որ Բանկը հետ վերադարձնի անօրինական ձևով գանձած և Հաճախորդի երեխային պատկանող 50,000 ՀՀ դրամը։ Կարդալ ավելին․․․

 

2019թ․-ի պահանջ ՀՀ-ում գործող Բանկի դեմ՝ կապված «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների հետ

Համաձայն ներկայացված պահանջի՝ Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքվել է պարտքի տարաժամկետ մարման պայմանագիր, որով Հաճախորդին տրամադրվել է վարկ: Բանկը սահմանված պարբերականությամբ և եղանակով չի տրամադրել «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկությունները: Վերոնշյալի կապակցությամբ Հաճախորդը բողոք-պահանջ է ներկայացրել Բանկին՝ պահանջելով իրեն վճարել 300,000 ՀՀ դրամ որպես «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի խախտման հետևանք, որին ի պատասխան՝ ստացվել է Բանկի գրությունը, որով բողոք-պահանջը մերժվել է: Հաճախորդը վկայակոչել է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ մասերը, 20-րդ հոդվածը, ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված թիվ 8/05 կանոնակարգի 7-րդ կետի 16-րդ ենթակետը և 45-րդ կետը, նշել, որ Բանկը խախտել է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածով նախատեսված իր իրավունքը և Հաշտարարին ներկայացրած պահանջ-դիմումով պահանջել է, որ Հաշտարարը որոշում կայացնի Բանկի կողմից իրեն 300,000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ վճարելու վերաբերյալ «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածով նախատեսված իր իրավունքի խախտման համար։ Կարդալ ավելին․․․