logo

online.fsm.am
Իրավական ակտեր

ՀՀ օրենքը «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին»
ՀՀ օրենքը «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին»
ՀՀ օրենքը «Սպառողական կրեդիտավորման մասին»
ՀՀ օրենքը «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին»

ՀՀ օրենքը «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին»
ՀՀ օրենքը «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին»
ՀՀ օրենքը «Բանկերի, բանկային գործունեության մասին»
ՀՀ օրենքը «Վարկային կազմակերպությունների մասին»
ՀՀ օրենքը «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
ՀՀ օրենքը «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին»
ՀՀ օրենքը «Արժեթղթերի շուկայի մասին»
ՀՀ օրենքը «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին»
ՀՀ օրենքը «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին»
ՀՀ օրենքը «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին»
ՀՀ օրենքը «Ներդրումային ֆոնդերի մասին»
ՀՀ օրենքը «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»