logo

online.fsm.am
Հաշտարարները
Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի` Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն, բարձր հեղինակություն և առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ: Ֆինանսական համակարգի հաշտարար չի կարող լինել այն անձը, ով վերջին երեք տարիների ընթացքում աշխատել է որևէ ֆինանսական կազմակերպությունում: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, լինել որևէ կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ, զբաղեցնել պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, առևտրային կազմակերպություններում, կատարել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից, և պետք է զերծ մնա իր անկախությունը և անաչառությունը կասկածի տակ դնող գործողություններից:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը նշանակվում է Գրասենյակի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից` առնվազն հինգ անդամների ձայներով, չորս տարի ժամկետով, և կարող է նույն պաշտոնում վերանշանակվել:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարների թիվը որոշում է Խորհուրդը: Երկու և ավելի Ֆինանսական համակարգի հաշտարարների առկայության դեպքում Գրասենյակի կառավարչի լիազորություններն իրականացնում է Ֆինանսական համակարգի գլխավոր հաշտարարը, որը նշանակվում է Խորհրդի որոշմամբ՝ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարների թվից: Ֆինանսական համակարգի գլխավոր հաշտարարը շարունակում է իրականացնել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասնագիտական գործունեությունը:

Վազգեն Մնացականյան
Ֆինանսական համակարգի գլխավոր հաշտարար, Գրասենյակի կառավարիչ

2021 հունվարից առ այսօր - ՀՀ Ֆինանսական համակարգի գլխավոր հաշտարար, Գրասենյակի կառավարիչ

 

2018 – 2021 - ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության պետ, գլխավոր իրավական խորհրդական 

 

2009 – 2018 – ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ

 

2006 – 2009 – ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության իրավական սպասարկման և վերահսկողության բաժնի պետ

 

1998 – 2006 - ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության իրավական սպասարկման բաժնի պետ

 

1997 – 1998 – ՀՀ կենտրոնական բանկ, իրավաբանական վարչության մասնագետ

 

1990 - 1995 - Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ, իրավաբան

Փիրուզ Սարգսյան
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

2009թ. հունվարից առ այսօր -  ՀՀ  ֆինանսական համակարգի հաշտարար 

2007 - 2012թթ. - ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս բանկային իրավունք, վարչական իրավունք թեմաներով 

2006 - 2009թթ. - ՀՀ կենտրոնական բանկի աշխատակազմ, գլխավոր իրավական խորհրդական 

2005 - 2006թթ. -  Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս՝ վարկային իրավունք թեմայով

1999 - 2006թթ. - ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության պետ, Գլխավոր իրավական խորհրդական 

1998 - 1999թթ. - ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության օրենսդրության զարգացման բաժնի պետ 

1995 - 1998թթ. - ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչություն, մասնագետ, ավագ մասնագետ, հետագայում՝ առաջատար մասնագետ   

 

1990 - 1995թթ. - Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ, իրավաբան

 

Գիտական աստիճանը` Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու