logo

online.fsm.am
Հոգաբարձուների խորհուրդը

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի` Հաշտարարի գրասենյակի հիմնադրամի խորհուրդը կազմված է յոթ անդամներից:

Խորհրդի անդամներին նշանակում է`

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատում է Գրասենյակի գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական ակտերը, լսում Հաշտարարի հաշվետվությունները, վերահսկում  իր որոշումների կատարման ընթացքը, Գրասենյակի ընթացիկ և ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, հաստատում Գրասենյակի բյուջեն, դրա փոփոխությունները, վերահսկում  բյուջեի կատարումը, հաստատում  տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, ինչպես նաև իրականացնում է օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ: Օրենքի համաձայն` հոգաբարձուների խորհուրդն իրավունք չունի միջամտել Հաշտարարի մասնագիտական գործունեությանը: Ներկայումս Գրասենյակի խորհրդի անդամները վեցն են: 
Արմենակ Դարբինյան
Խորհրդի նախագահ

2014թ«Դրամավարկային քաղաքականության ձևավորումը և իրականացումը Եվրոպայում» սեմինար, Մայնի Ֆրանկֆուրտ
2004,2005,2006թթ. ԱՀԿ կողմից կազմակերպված կուրսեր նվիրված ապրանքների և ծառայությունների միջազգային առևտրի խնդիրներին Վիենա և Ժնև

1999թ. Քառամսյա հետազոտական ծրագիր նվիրված համաշխարհային տնտեսությանը Հայաստանի ինտեգրացման խնդիրներին Ջորջ Մեյսոնի համալսարանում(ԱՄՆ Վաշինգտոն )

1998-2001թթ. ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, դոկտորանտուրա, Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

1995թ. - Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մեկամսյա կուրսեր, Վաշինգտոնում

1982-1989թթ. - ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտ, ասպիրանտուրա, Տնտեսագիտության թեկնածու

1976-1980թթ. - Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, Պլանա-տնտեսագիտական ֆակուլտետ

2010թ.-ից առ այսօր - ՀՀ կենտրոնական բանկ, Խորհրդի անդամ
2007-2010թթ. - Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ, Տնօրեն

2005-2011թթ. - Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագիր (UNDP), Ծրագրերի համակարգող

2003-2008թթ. - Մեծ Բրիտանիայի զարգացման նախարարություն /DFID/, Հանրային կառավարման հարցերի գծով խորհրդատու
2000-2007թթ. - ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, Տնօրեն
1998-2000թթ. - ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, Ավագ գիտաշխատող/Թեմատիկ խմբի ղեկավար/Դոկտորանտ
1999-1999թթ. - Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագիր (UNDP), Խորհրդատու
1997-1998թթ. - Հայկական գործարար կորպորացիա (ABC), Գործադիր տնօրեն
1997-2006թթ. - Պետական կառավարման ակադեմիա, Դասախոս
1992-1997թթ. - Էկոնոմիկայի նախարարություն, Փոխնախարար
1991-1992թթ. - Արտաքին տնտեսական կապերի նախարարություն, Առաջին փոխնախարար
1991-1991թթ. - Արտաքին տնտեսական կապերի նախարարություն, Ֆինանսավարկային քաղաքականության վարչության պետ
1984-1989թթ. - Երևանի պետական և ճարտարագիտական համալսարաններ, Դասախոս
1982-1991թթ. - ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ, Տնտեսագետ, ավագ տնտեսագետ և գիտաշխատող

 

Արմենուհի Մկրտչյան
Խորհրդի անդամ

2010 2011թթ. - Մեծ Բրիտանիայի Սեյնթ Էնդրյուս համալսարանի «Միջազգային բիզնես ռազմավարություն» մագիստրի կոչում

2004թ. - ԱՄՆ Թաֆթսի համալսարանի Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց

1994 1999թթ. - Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ` «Համաշխարհային տնտեսագիտություն» մասնագիտացմամբ

2008թ.-ից ի վեր - ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի կայունության և զարգացման վարչության սպառողների շահերի պաշտպանության և շուկայի վարվելակերպի բաժնի պետ

2008թ. դեկտեմբեր - Կենտրոնական բանկի կողմից նշանակվել է  Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

1998 - 2008թթ. - ՀՀ կենտրոնական բանկում տարբեր պաշտոններ բանկային, վարկային, ապահովագրական և արժեթղթերի ոլորտներում:

Էմիլ Սողոմոնյան
Խորհրդի անդամ

1973թ. - Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագետի որակավորում

2008թ. դեկտեմբեր - Հայաստանի  բանկերի միության կողմից նշանակվել է Ֆինանսականհամակարգի հաշտարարի գրասենյակի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

2007 2009թթ. - Հայաստանի բանկերի միության նախագահ

1992թ.-ից ի վեր - «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ վարչության նախագահ

Աշոտ Սալնազարյան
Խորհրդի անդամ

2005թ. - ստացել է պրոֆեսորի գիտական կոչում

2003թ. - պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն` «Արժեթղթերի շուկայի ներդրումային գործառույթները և արդյունավետությունը» թեմայով և ստացել տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճան

1988թ. -  պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն` «Շահույթի  բաշխման մեխանիզմը տնտհաշվարկային հարաբերությունների   խորացման պայմաններում թեմայով»  և ստացել տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան

1975 - 1979թթ. - Երևանի ժողովրդական   տնտեսության ինստիտուտի պլանատնտեսագիտական   ֆակուլտետ

2013թ. հունվարից ի վեր - ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար

2011թ. - ՀՊՏՀ «Կորպորատիվ ֆինանսներ» ամբիոնի վարիչ

2008թ. դեկտեմբերից ի վեր - Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ:

Փայլակ Ղուկասյան
Խորհրդի անդամ

1999 2003թթ- Մեծ Բրիտանիայի ապահովագրության արտոնագրված ինստիտուտի հեռակա ուսուցման բաժին` «ապահովագրություն» մասնագիտությամբ

1994 1996թթ. - Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրա

1989 1994թթ. - Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

2009թ. ապրիլից ի վեր - «ABB» կազմակերպության ներկայացուցիչը ՀՀ-ում

2008թ. դեկտեմբերից ի վեր - Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ` որպես Հայաստանի Ապահովագրական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի ներկայացուցիչ

2008 - 2010թթ. մայիս - Ապահովագրական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն

Նաիրա Ճնգրյան
Խորհրդի անդամ

2006-2007 թթ.- քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոց (դիպլոմ)
2000-2019 թթ.- վերապատրաստման տարբեր դասընթացներ և սեմինարներ (Չինաստան, Իտալիա, Խորվաթիա, Չեխիա, Բուլղարիա, Ֆրանսիա, Լիտվա և այլն)
1993-1998 թթ.- Երևանի պետական համալսարան՝ իրավագետի որակավորում
2018 թ. հունիսից ի վեր – ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ
2019 թ. հոկտեմբերց - Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
1999-2018 թթ.- ՀՀ նախագահի աշխատակազմում պաշտոններ պետաիրավական և իրավաբանական վարչություններում