logo

online.fsm.am
Կոնֆերանսներ
Կոնֆերանս #4

Հոկտեմբերի 2-3, 2013թ., Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

«Ֆինանսական օմբուդսմենի ինստիտուտն ուղղված հանրության վստահության ամրապնդմանը և ֆինանսական միջնորդության ավելացմանը» թեմայով 4-րդ կոնֆերանս

Կոնֆերանսի նյութերին կարող եք ծանոթանալ` ակտիվացնելով խոսնակների անունների վրա տեղադրված հղումները:

Կոնֆերանսի տեղեկատվական գրքույկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Ծրագիր
Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 2 

09:15 - 09:30
Բացման խոսք. Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյան և Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյան 

09:30 - 09:45
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գործունեության հակիրճ ներկայացում
Հաշտարարի գրասենյակի գործունեությունը, ծրագրերը, վիճակագրությունը

Խոսնակ` Փիրուզ Սարգսյան

09:45 - 10:30
Օմբուդսմենի որոշումների բողոքարկումը դատական կարգով, Մեծ Բրիտանիայի փորձը

 • Մեծ Բրիտանիայի Ֆինանսական Ծառայությունների Օմբուդսմենի պարտադիր և ֆակուլտատիվ բնույթ կրող իրավասությունները
 • Օմբուդսմենի որոշման հարկադիր կատարումը
 • Օմբուդսմենի որոշումների բողոքարկումը դատական կարգով. գործընթացները և ընթացակարգերը


Խոսնակ` Կարոլին Միտչել

Առաջատար Օմբուդսմեն, Ֆինանսական Ծառայությունների Օմբուդսմենի Գրասենյակ, Մեծ Բրիտանիա


10:30 - 11:15
Իռլանդիայի Ֆինանսական Օմբուդսմենի փորձը դատական համակարգի հետ

 • Բողոքների քննության գործընթացը
 • Իրավազորության շրջանակները
 • Դատարանում վիճարկված գործերի ներկայացում
 • Արդի վիճակը և հետագա փոփոխությունները


Խոսնակ` Ուիլիամ Պրասիֆկա

Ֆինանսական Ծառայությունների Օմբուդսմեն, Իռլանդիայի Ֆինանսական ծառայությունների Օմբուդսմենի Բյուրո


11:45 - 12:30
Օմբուդսմենի գրասենյակներիև դատական համակարգի համեմատությունը Շվեցարիայի օրինակով

 • Գործունեության ոլորտը, քննված գործերը
 • Գործերի քննության ընթացակարգերը և գործընթացները
 • Օմբուդսմենի գրասենյակների և դատական համակարգի համեմատությունը Շվեցարիայի օրինակով


Խոսնակ` Մարտին Լորենզոն

Օմբուդսմեն, Շվեյցարիայի Ապահովագրության Օմբուդսմենի Գրասենյակ

12:30 - 13:15
Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում

 • Ֆինանսական ծառայությունների օմբուդսմենի գրասենյակների գործունեության վերլուծությունը
 • Ֆինանսական օմբուդսմենի սխեմաները. գործունեության շրջանակները, գործունեության համակարգումը
 • Երկարաժամկետ ապահովագրության Օմբուդսմենի գրասենյակում գործընթացները և ընթացակարգերը
 • Մասնավոր ապահովագրական պայմանագրերից բխող վեճերը և պահանջները


Խոսնակ` Ջեննիֆեր Պրայս

Փոխօմբուդսմեն, Երկարաժամկետ ապահովագրության օմբուդսմենի գրասենյակ, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն

14:30 - 15:15
Վեճերի լուծման այլընտրանքային մեխանիզմները ՀՀ-ում. դատական բեռը նվազեցնելուն ուղղված քայլերը

 • Վեճերի լուծման այլընտրանքային մեխանիզմների զարգացմանն ու դատական բեռը նվազեցնելուն ուղղված ազգային ռազմավարությունը
 • Պարտադիր մեդիացիայի տեսլականը և արբիտրաժի ինստիտուտի տեսլականը


Խոսնակ` Եղիշե Կիրակոսյան, ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ


15:15 - 16:00
Հաշտարարի որոշումների բողոքարկման գործընթացն ու ընթացակարգը

 • Հաշտարարի որոշումների բնույթը
 • Հաշտարարի որոշումները դատական կարգով բողոքարկելու ընթացակարգը


Խոսնակ` Արա Զոհրաբյան, Փաստաբանների պալատի նախագահ


Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 3 

09:15 - 10:30
Սպառողների շահերի պաշտպանության ինստիտուցիոնալ համակարգը Հնդկաստանում

 • Սպառողների շահերի պաշտպանության ինստիտուցիոնալ համակարգը Հնդկաստանում
 • Սպառողների շահերի պաշտպանության քաղաքականության և կարգավորման գործընթացների զարգացման վերջին միտումները


Խոսնակ` Գիան Բուշան

Գլխավոր տնօրեն, Հնդկաստանի արժեթղթերի հանձնաժողով

10:30 - 11:30
ՌԴ-ի փորձը ֆինանսական համակարգի սպառողների շահերի պաշտպանության ոլորտում

 • ՌԴ-ում Ֆինանսական օմբուդսմենի ինստիտուտի ներդրման աշխատանքների մասին հաշվետվության ներկայացում
 • ՌԴ-ում սպառողների շահերի պաշտպանության նոր ինստիտուցիոնալ համակարգը
 • Ֆինանսական համակարգի սպառողների շահերի պաշտպանության ոլորտում օրենսդրական փոփոխությունները


Խոսնակ` Սվետլանա Մուխինա

Վարչության պետի տեղակալ, Ռուսաստանի Դաշնության սպառողների շահերի պաշտպանության և բնակչության բարեկեցության վերահսկման գերատեսչություն

12:00 - 13:00
Բանկային համակարգում վեճերի լուծումը. բողոքների էությունը և ֆինանսական ծառայություններ մատուցողների հետ հիմնական խնդիրները

 • Ռուսաստանի բանկային համակարգի յուրահատկությունները, հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները
 • Բանկային ոլորտում վեճերի լուծման արտադատական մեխանիզմների զարգացման տեսլականը


Խոսնակ` Գարեգ
ին Թոսունյան, Ռուսաստանյան բանկերի ասոցիացիայի նախագահ

14:15 - 16:00
Թեմատիկ քննարկումներ ըստ ոլորտների

Թեմատիկ քննարկում 1: Բանկային ոլորտ
Թեմա 1: Հիփոթեքային և սպառողական վարկեր

 • Հիփոթեքային վարկառուների անվճարունակության դեպքերը
 • Անշարժ գույքով ապահովված գրավի արժեքի գնահատման և իրացվելիության հիմնախնդիրները
 • Սպառողական վարկերը և այդ ոլորտում նոր կարգավորումները
 • Որոշումների և խորհուրդների բնույթը


Մոդերատոր` Գիան Բուշան

Խոսնակներ` Ուիլիամ Պրասիֆկա, Կարո
լին Միտչել, Սվետլանա Մուխինա, Գարեգին Թոսունյան

Թեմատիկ քննարկում 2: Ապահովագրական ոլորտ
Թեմա 2: Կյանքի և ոչ կյանքի ապահովագրություն

 • Կյանքի ապահովագրությանը վերաբերող պահանջներ
 • Ոչ կյանքի ապահովագրության պայմանագրերից ծագող վեճեր
 • Ապահովագրության հատուկ տեսակներ
 • Զեղծարար տարր պարունակող պահանջների քննությունը


Մոդերատոր` Ջեննիֆեր Պ
րայս
Խոսնակներ`Ուիլիամ ՊրասիֆկաՀրանուշ Աղայան

16:00 - 16:30
Մասնակիցներին սերտիֆիկատների տրամադրում, կոնֆերանսի փակման արարողություն