logo

online.fsm.am
Կոնֆերանսներ
Կոնֆերանս #5

 

Սեպտեմբերի 4-5, 2014թ., Ծաղկաձոր, Հայաստանի Հանրապետություն

«Ֆինանսական օմբուդսմենի ինստիտուտն ուղղված հանրության վստահության ամրապնդմանը և ֆինանսական միջնորդության ավելացմանը» թեմայով 5-րդ կոնֆերանս


Կոնֆերանսի նյութերին կարող եք ծանոթանալ` ակտիվացնելով խոսնակների անունների վրատեղադրված հղումները:

Կոնֆերանսի տեղեկատվական գրքույկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Ծրագիր 
Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 4


10:00 - 10:15
Բացման խոսք
ԿԲ նախագահ Ա. Ջավադյան և Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փ. Սարգսյան

10:15 - 10:30
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի ելույթ
Հաշտարարի գործունության հակիրճ ներկայացում, 5-ամյակի միջոցառումներ, նախագծեր և վիճակագրություն

Խոսնակ` 
Փիրուզ Սարգսյան
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

 

10:30 - 11:15
Խնայողական բանկերը Եվրոպայում և Գերմանիայում. պատասխանատու ֆինանսավորում և շուկայում արդար վարվելակերպ

 • Գերմանիայի և Եվրոպայի խնայբանկերի զարգացման պատմությունը
 • Խնայբանկերի վարքը ֆինասական ճգնաժամի ժամանակ. վնասաբերություն և շահույթ
 • Պատասխանատու ֆինանսավորում, «ճանաչիր հաճախորդիդ» մոտեցում, ֆիդուցիար պատասխանատվություն

Խոսնակ՝ Դր. Իլոնկա Ռուլե
Ստորաբաժանման ղեկավար, Գերմանիայի Խնայբանկերի միջազգային համագործակցության հիմնադրամ

11:30 - 12:15
Սպառողների իրավունքների ճանաչումը` որպես սպառողների շահերիպաշտպանության միջազգայնորեն ընդունված հիմնաքար

 • «Միջազգային սպառողներ» կազմակերպության դերը և գործառույթները
 • Սպառողների իրավունքների խախտման դեպքերը ֆինանսական համակարգում, ստացվող բողոքների տեսակները
 • Պատասխանատու ֆինանսավորում
 • Սպառողների կողմից գիտակցված ընտրության կատարում, «Միջազգային սպառողներ» կազմակերպության կողմից իրականացվող սպառողների կրթում

Խոսնակ՝ Ռոբին Սիմփսոն
Ավագ խորհրդատու, «Միջազգային սպառողներ» կազմակերպություն

12:15 - 13:00
Վեճերի լուծման այլընտրանքային մարմինների վերաբերյալ ԵՄ դիրեկտիվը. դրա իմպլեմենտացիան Գերմանիայում: Ապահովագրական օմբուդսմենի կողմից բողոքների քննության սխեման

 • Վեճերի լուծման այլընտրանքային մարմինների վերաբերյալ ԵՄ դիրեկտիվը, դիրեկտիվի իմպլեմենտացիան Գերմանիայի կողմից
 • Գերմանիայում ֆինասական համակարգի սպառողների շահերի պաշտպանության ինստիտուցիոնալ համակարգը
 • Գերմանիայի դատական և արտադատական համակարգերի համեմատությունը
 • Ապահովագրական օմբուդսմենի կողմից բողոքների քննության սխեման. բողոքների տեսակները, որոշումների էությունը և բնույթը

Խոսնակ` պրոֆ. Դր. Գյունտեր Հիրշ
Ապահովագրական օմբուդսմեն, Գերմանիա

14:30 - 15:15
Ֆինասական համակարգի վերահսկողության կանադական մոդելը և արդար շուկայական վարվելակերպը

 • Կանադայի ֆինասական վերահսկողության համակարգը. ֆինանսական ոլորտում սպառողների շահերի պաշտպանության հիմնախնդիրները և Օմբուդսմենի դերը
 • Գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամը և փոփոխությունները վերահսկողական համակարգում
 • Ֆինանսական շուկաներում հակամրցակցային վարվելակերպը
 • Բողոքների տեսակները, Օմբուդսմենի որոշումների էությունը և բնույթը

Խոսնակ` Դուգլաս Մելվիլ
Բանկային ծառայությունների և ներդրումների Օմբուդսմեն, Կանադա


15:15 - 16:00
Նիդեռլանդների ֆինանսական վերահսկողության համակարգը և օմբուդսմենի գրասենյակը

 • Նիդեռլանդների ֆինանսական վերահսկողության համակարգը
 • Օմբուդսմենի դերը, գործընթացներն ու ընթացակարգերը
 • Գործողությունների կոորդինացումը, կարգավորիչ մարմնի և Օմբուդսմենի միջև համագործակցությունը
 • Բողոքների տեսակները, Kifid-ի որոշումների էությունը և բնույթը

Խոսնակ` Նոլ Մոնստեր
Ֆինանսական օմբուդսմեն, Ֆինանսական ծառայությունների վերաբերյալ բողոքների ինստիտուտ (Kifid), Նիդեռլանդներ


16:00 - 16:45
Թեմատիկ քննարկում

Թեմա 1: Որքա՞ն խորը պետք է օմբուդսմենը քննի պահանջը: Արդյոք Օմբուդսմենը պետք է գործը քննի ներկայացրած պահանջիշրջանակներում, թե՞ պետք է դուրս գա ներկայացրածպահանջի շրջանակներից:


Թեմա 2: 
Ո՞րն է համարվում արդարացի փոխհատուցում: Արդյոք Օմբուդսմենը պետք է խորհուրդ տա հաճախորդին հաշտեցման գործընթացի ժամանակ: Արդյոք Օմբուդսմենը պետք է միջամտի, երբ գործի՝ հաշտությամբ լուծման դեպքում հաճախորդը ստանում է ավելի քիչ փոխհատուցում, քան նա կստանար, եթե Օմբուդսմենը կայացներ պարտադիր բնույթ կրող որոշվում, անգամ եթե հաճախորդը գոհ է առաջարկվող փոխհատուցման չափից:

Մոդերատոր` Ռոբին Սիմփսոն
Խոսնակներ` պրոֆ. Դր. Գյունտեր Հիրշ, Նոլ Մոնստեր, Դուգլաս Մելվիլ


Ուրբաթ, Սեպտեմբերի 5

09:30 - 10:15
Թեմատիկ քննարկում
Սպառողական վարկերի համար սահմանվող առավելագույն տոկոսադրույքների սահմանափակումները` դեմ և կողմ

 • Սպառողական վարկերի համար տոկոսադրույքի առավելագույն շեմի սահմանման տարբեր երկրների փորձը
 • Տոկոսադրույքների սահմանափակման տարբեր եղանակներ` սպառողների շահերի պաշտպանության նպատակով
 • Տոկոսադրույքի սահմանափակման արդյունավետությունը

Մոդերատոր` Դուգլաս Մելվիլ
Խոսնակներ` Հրանուշ ԱղայանԴր. Իլոնկա ՌուլեՆոլ Մոնստեր

10:15 - 11:30
Նոր և նորարար ֆինանսական պրոդուկտների ներդրումը ֆինանսական միջնորդության խթանման նպատակով
Թեմա 1. Միկրոապահովագրությունը որպես ֆինանսական միջնորդության խթան

 • Միկրոապահովագրության դերը տնտեսության կայուն զարգացման համար
 • Հիմնական օգտատերերի շրջանում միկրոապահովագրության պահանջարկը և պոտենցիալը
 • Թվեր և օրինակներ 

Խոսնակ` Վերոնիկ Ֆաբեր
Միկրոապահովագրության ցանցի գործադիր տնօրեն

Թեմա 2. Բջջային կապով վճարումներ, ֆինանսական միջնորդություն և սպառողների պաշտպանություն

 • Բջջային կապով վճարումների տեսակների
 • Ոլորտի կարգավորման անհրաժեշտությունը
 • Սպառողների շահերի պաշտպանության հիմնախնդիրները

Խոսնակ` Ռոբին Սիմփսոն
Ավագ խորհրդատու, «Միջազգային սպառողներ» կազմակերպություն

11:45 - 12:30
Բարոյական վնասի փոխհատուցման իրավական հիմքերը և կիրառումը

 • «Բարոյական վնասի» էությունը
 • Բարոյական վնասի տեսակները
 • Պատճառած անհարմարությունների համար հատուցման ձևերը

Խոսնակ` Գրիգոր Բեքմեզյան

14:00 - 15:45
Մասնագիտական թեմատիկ քննարկումներ
Թեմա 1. Բանկային քննարկում

 • Հիփոթեքային վարկառուների անվճարունակության խնդիրները
 • Ծուղակներ, ֆինանսական խարդախություններ (ֆինանսական բուրգերի տարբեր դրսևորումներ)
 • Սպառողական վարկեր, վերջին օրենսդրական բարեփոխումները

Մոդերատոր` Դր. Իլոնկա Ռուլե

Խոսնակներ`  Դուգլաս Մելվիլ,, Նոլ Մոնստեր


Թեմա 2. Ապահովագրական քննարկում

 • Ապահովագրական գործեր, անկախ փորձագետի ներգրավվում
 • Առողջության և գույքային ապահովագրության մասին բողոքներ
 • Զեղծարար տարր պարունակող գործերի քննության
 • Միկրոապահովագրություն (MILK ծրագիր)

Մոդերատոր: Վերոնիկ Ֆաբեր

Խոսնակներ` Նոլ Մոնստեր, պրոֆ. Դր. Գյունտեր Հիրշ, Ֆելիպե Բոտերո

15:45 - 16:00
Մասնակիցներին սերտիֆիկատների տրամադրում, կոնֆերանսի փակման արարողություն