logo

online.fsm.am
Նորություններ
06.08.2018

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակն իրականացնում է հատուկ մշակված ծրագրով ուսումնական պրակտիկա ուսանողների համար: Ծրագրի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն ունեն ծանոթանալ ֆինանսական համակարգի կառուցվածքին, գործունեությանը և իրավական կարգավորումներին,ստանալ գործնական և տեսական գիտելիքներ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի գործունեության վերաբերյալ, մասնակցել բողոքների ընդունման և պահանջների քննության գործընթացին, սովորել վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների, այդ թվում՝ հաշտարարության և արբիտրաժի մասին, մասնակցել քաղաքից դուրս կազմակերպվող միջոցառումներին։

Նորությունների արխիվ