logo

online.fsm.am
Ընթացակարգ և ժամկետներ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը պահանջի քննության ընթացքում ղեկավարվում է «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՀՀ գործող այլ օրենքներով` առաջնորդվելով հետևյալ սկզբունքներով`

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող պահանջի քննությունը իրականացվում է արագ և անվճար:

 

 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի Հոգաբարձուների խորհրդի 31.08.2020թ. թիվ 11/20 որոշմանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ։ 


Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից 31.08.2020թ. թիվ 11/20 որոշմամբ հաստատված «ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐ»-ին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից 31.08.2020թ. թիվ 12/20 որոշմամբ հաստատված «ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԲՈՂՈՔ-ՊԱՀԱՆՋԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳ»-ին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից 08.11.2017թ. թիվ 13/17-Լ որոշմամաբ հաստատված «ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐ»-ին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ:


Պահանջի քննության ընթացքում իրավապաշտպանի անհրաժեշտություն չկա և բացի այդ ապահովվում է տեղեկատվության բացարձակ գաղտնիություն:

Հաշտարարի որոշումը դառնում է պարտադիր միայն այն դեպքում, եթե Հաճախորդը համաձայնում է դրա հետ:

Եթե Հաճախորդը չի համաձայնում Հաշտարարի որոշման հետ, կարող է դիմել դատարան։