logo

online.fsm.am
Ընթացակարգ և ժամկետներ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը պահանջի քննության ընթացքում ղեկավարվում է «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՀՀ գործող այլ օրենքներով` առաջնորդվելով հետևյալ սկզբունքներով`

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող պահանջի քննությունը իրականացվում է արագ և անվճար:

Հաշտարարին ուղղված «ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐ»-ին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Պահանջի քննության ընթացքում իրավապաշտպանի անհրաժեշտություն չկա և բացի այդ ապահովվում է տեղեկատվության բացարձակ գաղտնիություն:

Հաշտարարի որոշումը դառնում է պարտադիր միայն այն դեպքում, եթե Հաճախորդը համաձայնում է դրա հետ:

Եթե Հաճախորդը չի համաձայնում Հաշտարարի որոշման հետ, կարող է դիմել դատարան։