logo

online.fsm.am
Ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկ

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի` Հաշտարարն իրավասու է քննելու այն պահանջները, որոնք ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված լիցենզիա ունեցող անձ (բացառությամբ արտարժույթի առքուվաճառքի սակարկությունների լիցենզիա և վճարային գործարքների և վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի ու քլիրինգի լիցենզիա ստացած անձանց) հանդիսացող կազմակերպությունների դեմ: Այսպիսով, եթե Դուք որևէ խնդիր ունեք ստորև ներկայացված կազմակերպությունների հետ, ապա Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը կօգնի լուծել այն:

 

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի` Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի` կողմերի համար պարտադիր դարձած որոշումը վերջիններս կարող են վիճարկել իրավասու դատարանում` Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումը չեղյալ ճանաչելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու միջոցով: Ընդ որում, Օրենքը սահմանում է, որ ֆինանսական կազմակերպությունը կարող է Գրասենյակի հետ կնքված գրավոր համաձայնագրով հրաժարվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից: Ձեզ ենք ներկայացնում այն ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ համաձայնագրեր չեն կնքել: 

Համաձայնագիր կնքած ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկ

 


Ֆինանսական կազմակերպություններ
«ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
«ԱԳՐՈԼԻԶԻՆԳ ԼԻԶԻՆԳԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ
«ԱՆԻՎ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
«Առաջին հիփոթեքային ընկերություն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
«ԱՐԵԳԱԿ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ
«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ
«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«Գլաձոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն» ՓԲԸ 
«Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«Գուդկրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 
«ԷԿԼՕՖ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
«Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ 
«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«ԿԻԼԻԿԻԱ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
«ԿՐԵԴԻՏ ԿՈՐՊ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«Կրեդո Ֆինանս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«Յունիլիզինգ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«Նոր Հորիզոն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
«Ջի Ընդ Էյ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ 
«Սեֆ Ինտերնեյշնլ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ 
«Փարվանա Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ 
«Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 
«ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ առևտրային կոոպերատիվ 
«Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«Ֆինքա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 
«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«Առաջին Ֆակտորինգային ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
«Մայկրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ