logo

online.fsm.am
Հոլովակներ

Այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ մեր կողմից պատրաստված տեղեկատվական հոլովակներին, որոնց օգնությամբ Դուք պատկերացում կկազմեք ոչ միայն Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի և նրա գործունեության մասին, այլև կծանոթանաք ՀՀ ֆինանսական շուկայում առկա հիմնական ֆինանսական պրոդուկտներին և դրանցից օգտվելու հետ կապված ռիսկերին:

In What Cases the Financial System Mediator Can Deal With Your Problem? (With English Subtitles)

The Financial System Mediator deals with issues against banks, credit organizations, insurance companies, and other financial institutions licensed by the Central Bank.


Ո՞ր դեպքերում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը կարող է զբաղվել Ձեր խնդրով

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը զբաղվում է բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ առաջացած խնդիրների լուծմամբ։


Financial Intermediary (With English Subtitles)

Make credit deals only with banks, credit organizations, and pawnshops licensed by the Central Bank. Only in these cases, you will be able to apply to the Financial System Mediator for support. Otherwise, you may become a victim of financial fraud.


Ֆինանսական միջնորդ

Վարկային գործարքներ կատարե՛ք միայն Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և գրավատների հետ, այլապես ֆինանսական խաբեությունների զոհ դառնալու դեպքում չեք կարող դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ։


Savings (Deposit) (With English Subtitles)

Keep your savings in bank, because keeping savings in bank is both safe and profitable.


Խնայողություն (ավանդ)
Ֆինանսական համակարգ և Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Ի՞նչ է ֆինանսական համակարգը և ո՞րն է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի դերը դրա կայուն գործունեությունն ապահովելու հարցում: Դիտե՛ք ստորև ներկայացված տեղեկատվական հոլովակները և կգտնեք այս հարցերի պատասխանները:


Բանկային հաշիվ և վճարային քարտ

Ի՞նչ է բանկային հաշիվը, հաշվի քաղվածքը և վճարային քարտը: Ի՞նչպես պետք է օգտագործել այս պրոդուկտները խնդիրներից խուսափելու համար: Դիտե՛ք մեր կողմից պատրաստված տեղեկատվական հոլովակները և կգտնեք այս հարցերի պատասխանները:


Վարկ և գրավ

Ի՞նչ է վարկը և գրավը, ինչպիսի՞ վարկատեսակներ գոյություն ունեն և ինչի՞ն պետք է ուշադրություն դարձնել վարկային պայմանագրեր ստորագրելիս: Այս հարցերի պատասխաններն իմանալու համար առաջարկում ենք դիտել ստորև ներկայացված տեղեկատվական հոլովակները:


Ապահովագրություն

Ի՞նչ է ապահովագրությունը և ի՞նչ է պետք իմանալ ապահովագրական պայմանագրեր կնքելիս: Ի՞նչ է ԱՊՊԱ-ն և որո՞նք են դրա հետ կապված հիմնական ռիսկերը: Դիտե՛ք մեր տեղեկատվական հոլովակները և կգտնեք այս հարցերի պատասխանները:


Պայմանագրեր

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ յուրաքանչյուր պայմանագիր կնքելուց առաջ դիտե՛ք մեր կողմից պատրաստված այս հոլովակը, որպեսզի լինեք առավելագույնս իրազեկված և պաշտպանված ֆինանսական շուկայում:


Փաստացի տոկոսադրույք

Վարկային պայմանագիր կնքելուց առաջ պետք է ուշադրություն դարձնել փաստացի տոկոսադրույքի չափին և համեմատել այն այլ բանկերի կողմից առաջարկվող վարկերի փաստացի տոկոսադրույքների հետ։ 


ԱՊՊԱ պատահար

Մինչև ապահովագրական ընկերության վերջնական որոշման ուժի մեջ մտնելը մի՛ ապամոնտաժեք և մի՛ վերանորոգեք ավտոմեքենան։


Վարկային երաշխավոր

Լավ մտածե՛ք որևէ մեկի վարկային երաշխավորը դառնալուց առաջ։
Հիշե՛ք, որ և՛ վարկառուն, և՛ երաշխավորը հավասարապես պատասխանատու են վարկի համար։
Մի՛ մոռացեք, որ վարկի դասակարգման դեպքում Դուք նույնպես ձեռք կբերեք վատ վարկային պատմություն։


ԱՊՊԱ պատահար

Հիշե՛ք՝ ԱՊՊԱ պատահարից հետո՝ առավելագույնը 40 րոպեի ընթացքում, պետք է զանգահարել ապահովագրական ընկերություն, նույնիսկ եթե Ձեզ չեք համարում վթարի առաջացման մեղավորը, այլապես Ձեր մեղավորությունը հաստատվելուց հետո ապահովագրական ընկերությունն իրավունք կստանա հետ գանձելու տուժող կողմին պատճառված վնասի հատուցումը հենց Ձեզնից։


Քարտային զեղծարարություն

Մի՛ տրամադրեք Ձեր քարտային տվյալներն այլ անձանց և մի՛ տարածեք դրանք սոցիալական ցանցերում։