logo

online.fsm.am
Հոլովակներ

Այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ մեր կողմից պատրաստված տեղեկատվական հոլովակներին, որոնց օգնությամբ Դուք պատկերացում կկազմեք ոչ միայն Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի և նրա գործունեության մասին, այլև կծանոթանաք ՀՀ ֆինանսական շուկայում առկա հիմնական ֆինանսական պրոդուկտներին և դրանցից օգտվելու հետ կապված ռիսկերին:

Ֆինանսական համակարգ և Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Ի՞նչ է ֆինանսական համակարգը և ո՞րն է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի դերը դրա կայուն գործունեությունն ապահովելու հարցում: Դիտե՛ք ստորև ներկայացված տեղեկատվական հոլովակները և կգտնեք այս հարցերի պատասխանները:


Բանկային հաշիվ և վճարային քարտ

Ի՞նչ է բանկային հաշիվը, հաշվի քաղվածքը և վճարային քարտը: Ի՞նչպես պետք է օգտագործել այս պրոդուկտները խնդիրներից խուսափելու համար: Դիտե՛ք մեր կողմից պատրաստված տեղեկատվական հոլովակները և կգտնեք այս հարցերի պատասխանները:


Վարկ և գրավ

Ի՞նչ է վարկը և գրավը, ինչպիսի՞ վարկատեսակներ գոյություն ունեն և ինչի՞ն պետք է ուշադրություն դարձնել վարկային պայմանագրեր ստորագրելիս: Այս հարցերի պատասխաններն իմանալու համար առաջարկում ենք դիտել ստորև ներկայացված տեղեկատվական հոլովակները:


Ավանդ

Ի՞նչ է խնայողությունը և ավանդը և որո՞նք են ավանդային պայմանագրի կարևորագույն կետերը: Առաջարկում ենք դիտել մեր տեղեկատվական հոլովակները և կգտնեք այս հարցերի պատասխանները:


Ապահովագրություն

Ի՞նչ է ապահովագրությունը և ի՞նչ է պետք իմանալ ապահովագրական պայմանագրեր կնքելիս: Ի՞նչ է ԱՊՊԱ-ն և որո՞նք են դրա հետ կապված հիմնական ռիսկերը: Դիտե՛ք մեր տեղեկատվական հոլովակները և կգտնեք այս հարցերի պատասխանները:


Պայմանագրեր

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ յուրաքանչյուր պայմանագիր կնքելուց առաջ դիտե՛ք մեր կողմից պատրաստված այս հոլովակը, որպեսզի լինեք առավելագույնս իրազեկված և պաշտպանված ֆինանսական շուկայում: