logo

online.fsm.am
Տեղեկատվական գրքույկներ

Բանկային հաշվի և վճարային քարտի մասին

Բուկլետի միջոցով Դուք կիմանաք`

Այս ամենի մասին մանրամասն տեղեկատվությանը ծանոթացեք բուկլետում:

 

 

Վարկի մասին

Բուկլետի միջոցով Դուք կիմանաք`

Այս ամենի մասին մանրամասն տեղեկատվությանը ծանոթացեք բուկլետում:

 

Ապահովագրության մասին

Բուկլետի միջոցով Դուք կիմանաք`

Այս ամենի մասին մանրամասն տեղեկատվությանը ծանոթացեք բուկլետում:

 

Ավանդի մասին

Բուկլետի միջոցով Դուք կիմանաք`

  • Ինչ է ավանդը 
  • Որոնք են ավանդային պայմանագրի կարևորագույն դրույթները
  • Ինչ իրավունքներ ունեք Դուք` որպես ավանդատու
  • Ինչու է ապահով ավանդը պահել բանկում
  • Ինչպես են Ձեր իրավունքները պաշտպանված

Այս ամենի մասին մանրամասն տեղեկատվությանը ծանոթացեք բուկլետում:

 

Սպառողական կրեդիտավորման և բանկային ավանդների ներգրավման մասին ՀՀ օրենքների վերաբերյալ

Բուկլետի միջոցով Դուք կիմանաք`

Այս ամենի մասին մանրամասն տեղեկատվությանը ծանոթացեք բուկլետում:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի վերաբերյալ

Բուկլետի միջոցով Դուք կիմանաք`

Այս ամենի մասին մանրամասն տեղեկատվությանը ծանոթացեք բուկլետում: